Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2013

over
4972 00b5
Reposted frommyshirt myshirt viaula ula
over
1027 57a7
Reposted fromShini Shini viaemotionalanorexic emotionalanorexic

December 06 2013

over
Nigdy nie będziesz bardziej bezbronna, niż wtedy kiedy Ci zależy
— znalezione
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viacynamon cynamon

December 05 2013

over
1502 57d6
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaskrz skrz
over
9680 6b99
Reposted fromadriannak adriannak viatwice twice

December 04 2013

over
over
3437 8b98
Reposted fromAngiie Angiie viacynamon cynamon

December 03 2013

over
pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś kto ma Cie gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić.
— Cichocki

November 27 2013

over
1855 24c9
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viafourstrings fourstrings
over
2978 fa81
over
4813 328f
Reposted fromchudeszkity chudeszkity vialetmego letmego
over
9898 198b
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viafourstrings fourstrings
over
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaMuppet Muppet

November 20 2013

over
2558 421c
Reposted frompoppyseed poppyseed

November 17 2013

over
7600 495f
Reposted fromdonootgiveup donootgiveup vialetmego letmego
over
0512 0efc
Reposted fromtudu tudu viawszystkojestmozliwe wszystkojestmozliwe
9568 534d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacynamon cynamon
over
9814 6ff8
Reposted fromumorusana umorusana viacynamon cynamon
1244 e6eb 500

cameron-stewart:

Personal work, 2013

Reposted fromgogolithics gogolithics viasanczo sanczo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl